Kurzinfo DK

Förderverein Historische Hansekogge Kiel e.V.
Liggepladsen af „Hanse-Kogge“ er ved Schiffahrtsmuseum i Kiel

Information over „Hanse-Koggen“

1380 En i Bremen næsten færdig bygget hansekogge (handelsskib) fra middelalderen blev på grund af en stormflod revet med af strØmmen.
1962 Det godt bevarede skib blev fundet og i de fØlgende år restauret på tysk Schiffahrts-Museum i Bremerhaven.
1987-91 En original nybygning af koggen bliver bygget af unge mennesker under fremmelse af et arbeitsprogramm under kyndig ledelse.

Ulykken i året 1380 blev til et arbejdslykketræf for nuværende i dag. FØr fundet af koggen havde man næsten intet kendskab til skibstypen. I middelalderen blev koggen brugt som lastskib i det nordilge Europa. Dens ruter var i Vesterhavet og Kattegat, ja op til Norge og til den engelske kanal.

Originalen har fØlgende mål:

længde 23,3 m
kolklængde I5,60 m
bredde 7,6 m
skroghØjde 3,14 m
masthØjde 25,O m
dybgang med last 2,25 m
lastrum ca. 150 m³
sejl ca 200 m²

Kendetegn for koggen:

  • Skrogets bund er karvel bygget, resten er klinke bygget.
  • Stærke træbjælker på twers, hvis ender rager ud af bordvæggen, tjæner til at stabilisere skroget. ·
  • Plankerne er forbundet med hinanden med stærke jernnagler som man krogede tilbage i træt. Det betyder en meget fast forbindelse af plankerne.
  • En mast med rahsejl.

1. juni I987 blev kØlen til nybygningen støbt, og der blev taget videnskabelige hensyn til originalen. Koggen blev bygget på „Yacht- & Bootswerft E. Rathje“ i Kiel Friedrichsort. Den 30. 10. 1989 blev der stapellØb.

Byggeledelsen havde bådbygger U. Baykowski, og den videnskablige ledelse havde dipl.-ing. W. D. Hoheisel fra det tyske „Schiffahrts-Museum i Bremerhaven“.

Indehavere af Kiels „Hanse-Kogge“ er „Foreningen for unge i arbejde i Kiel“, som bliver hjulpet af støtteforeningen „Historische Hanse-Kogge“.

Projektet betØd for mange langtidsarbejdsløse unge, at de fik en kvalificeret uddannelse, og det blev derefter lettere for mange at finde en fast arbejdsplads.

For at bygge en Hansekogge var det nØdvendigt at leve sig ind i de tekniske mugligheder man havde i Middelalderen, og der blev under bygningen brugt mange af de næsten glemte arbejdsmetoder og teknikker.

PrØvesejlture i årene 1991 – 92 gav for fØrste gang et billede af Hansekoggen sejlegenskaber. Skibet manØvererer overraskene godt og kan opnå en hasttghed på 9 knob. Ogsa i stromfuldt vejr har koggen vist sig at være stabil og sØdygtig.

I de sidste to år har vi vaeret på tur i Danmark, Sverige og forskellige tyske havne i Østersøen. I fremtiden skal „Hansekoggen“ give folk en muglighed for at laere den gamle sejleregenskaber, dog er det vigtigt at sikkerhedsudrustningen er på nutidens stand.

Vi vil gerne bede dig fremme vores „Hanse-Kogge“ projekt, idet du bliver medlem af vores forening „Historische Hansekogge“. Derved øger du et bidrag, som vi gerne sige tak for.