Kurzinfo NL

Vereniging Historische Hansekogge Kiel e.V.
Ligplaats van de „Hanse-Kogge“ bij het scheepvaarmuseum, Kiel

 

Beknopte informatie over Hanse-Koggen

1380 een vrijwel afgebouwde kogge wordt door een stormvloed meegesleurden loopt stroomafwaarts op een zandbank.
1962 de zo goed als volledig bewaarde kogge wordt gevonden en in de daarop volgende decennia in het Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven gerestaureerd. .
1987-91 een natuurgetrouwe kopie van de kogge wordt als werkloosheidsproject gebouwd.

Een geluk bij een ongeluk: voor de vondst hadden we nog niet zulke preciese informatie over dit scheepstype.
In de Middeleeuwen was de kogge gedurende meerdere eeuwen het vrachtschip van de Hanse, het belangrijke handelsverbond van Noord-Europa: hun gebied strekte zich uit van de Oostzee tot de Noordzee, tot Noorwegen, en tot in het Kanaal..

De afmetingen van zowel het origineel als de kopie zijn:

Lengte: 23,3 m
Kiellengte: I5,60 m
Breedte: 7,6 m
Hoogte aan de zijkant 3,14 m
Mastlengte: 25,O m
Diepgang beladen: 2,25 m
Laadruim: 150 m³
zeilopperflak: 200 m²

De belangrijkste karakteristieken van een kogge zijn:

  • de romp is in de bodem karweelbeplankt, maar hogerop overnaads,
  • er zijn stevige dwarsbalken gebruikt waarvan de uiteinden door de huid heen steken. Deze dienen voor een verhoogde stevigheid
  • de planken zijn met elkaar verbonden door ijzeren nagels die terug het hout in zijn geslagen waardoor ze extra stevigheid bieden,
  • een mast met een razeil.

In juni 1987 wird de kiel gelegd van de natuurgetrouwe wetenschappelijke bouw van de kogge op de Boots- & Yachtwerft E. Rathje in Kiel-Friedrichsort, op 30 oktober liep het schip van stapel. De bouwleiding lag bij de scheepsbouwmeester Uwe Baykowski, bouwtoezicht en wetenschappelijke leiding bij Dipl. Ing. W.D. Hoheisel van het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Eigenaar en beheerder van de Kieler „Hanse-Kogge“ is de „Verein Jugend in Arbeit, Kiel e.V.“ Deze vereniging wordt erzijde gestaan door de „F√∂rderverein Historische ansekogge Kiel e.V.“, die open staat voor individueel lidmaatschap.

De bouw van de Hansekogge vereiste het inleven in de overwegingen en technische mogelijkheden van de koggebouwers van de middeleeuwen. Bij de bouw werden dan ook technieken en werkmethoden uit die tijd stammen en tegenwoordig voor een groot deel vergeten zijn, wer gebruikt.

De proefvaarten uit 1991-92 gaven voor de allereerste keer een beeld van de zeileigenschappen van een kogge. Het schip is verrassend manoevreerbar waarbij snelheden tot 9 knopen bereikt kunnen worden. De kogge heeft ok in zwaar weer bewzen stabiel en zeewaardig te zijn.

In de afgelopen jaren zijn er reizen naar Denemarken, Zweden en verschillende Duitse Oostzeehavens gemaakt. In Duitse, Scandinavische en Poolse havens heeft de kogge grote interesse ontmoet. Een bijzondere gebeurtenis was een bezoek aan Gdansk war ze onder de oude kraanpoort kon aanleggen.

In de toekomst moet de Kieler „Hanse-Kogge“ op de routes van de Hanse mensen, die iets van de oude zeevaart beleven willen, daar de gelegenheid toe bieden. Daarom waren compromissen met betrekking tot veiligheidsmaatregelen en de inrichting niet te vermijden.

Steunt U alstublieft onze Kieler „Hanse-Kogge“ met Uw lidmaatschap van de „F√∂rderverein Historische Hansekogge Kiel e.V.“ of door een eenmalige donatie. We zullen Uw donatie daarvoor gebruiken waarvoor hij bedoeld is en U ook een bewijs van de donatie doen toekomen nadat we het bedrag op omze bankrekening hebben ontvangen.

Na de afsluiting van de wetenschappelijke metingen werd machinale hulpaandrijving ingebouwt. Twee VOLVO-PENTA dieselmotoren met elk 159 kW drijven de beide SCHOTTEL pumpjets van het type SPJ 22 aan. Met behulp van deze installatie kann de „Hanse-Kogge“ in rustig water een snelheid van meer dan zeven knopen halen. Door de andrijving wordt de onderwaterlijn van de romp zo goet als niet veranderd, waardoor de zeileigenschappen nauwelijks be√Įnvloed worden. Het blijkt ook dat het rustige trillen van de andrijfagregaten geen negatieve invloed heeft op de verbindingen in het schip. Met de motor en andere voor de veiligheid van een schip in het tegenwoordige verkeer op het water onontkoombare moderne voorzieningen voor navigatie, blus- en pompmiddelen naast electrische verlichting – om maar een paar te noemen – moet de kogge ge√Įnteresseerdenen met name jongeren de moglijkheid bieden iets van de scheepvaart van onze voorouders te herbeleven op reizen in het gebied van de middeleeuwse Hansekoggen, reizen zoals ze door de vereniging aangeboden worden.